سرور مجازی ایران

IRVDS1
 • 2x intel Xeon 5645 سی پی یو
 • 4000 mGHz قدرت پرداز
 • 4 گیگابایت رم
 • 54 گیگابایت SSDPro هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk 30 Domain کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
IRVDS2
 • 2x intel Xeon 5645 سی پی یو
 • 6000 mGHz قدرت پرداز
 • 6 گیگابایت رم
 • 64 گیگابایت SSDPro هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Plesk 30 Domain کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • خیر مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
IRVDS3
 • 2x intel Xeon 5645 سی پی یو
 • 8000 mGHz قدرت پرداز
 • 8 گیگابایت رم
 • 88 گیگابایت SSDPro هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی
IRVDS4
 • 2x intel Xeon 5645 سی پی یو
 • 12000 mGHz قدرت پرداز
 • 12 گیگابایت رم
 • 108 گیگابایت SSDPro هارد
 • Unlimited پهنای باند
 • 1 گیگابیت سرعت
 • Linux/Windows/Mikrotik سیستم عامل
 • Cpanel/Plesk/Da کنترل پنل رایگان
 • 1 آی پی
 • بلی مدیریت شده
 • KVM مجازی ساز
 • رایگان هزینه راه اندازی